Ederfugle-TV: LIVE fra Christiansø

 

Ederfugleforskning:

 

Dansk ederfugleforskning på Christiansø, nordøst for Bornholm, har indsamlet og analyseret data om ynglende ederfugle i et halvt århundrede. Vi er blandt andet interesseret i fuglenes ynglesucces, sundhed og bestandsammensætning. For tiden er vi meget interesset i at finde ud af hvorfor bestanden er dalende, kønsratioen skæv og betydningen af fødegrundlaget og de store parasitbyrder af kradsere (Polymorphus minutus), som observeret ved massedød i 2015 og 2016.

 

Samtidig med at vi forsker i ederfuglene og søger svar vil vi gerne dele vores oplevelser med jer. Dette er baggrunden for Ederfugle-TV.

 

Udover LIVE-stream kan du følge os på vores facebookside: "Ederfugle-TV: Fra æg til ællinger på Christiansø".

 

Du kan følge LIVE-stream fra d. 3. april 2017.

 

 

Samarbejdspartnere: Danmarks Jægerforbund, SKOV A/S, Christiansø Feltstation, Institut for Bioscience - Aarhus Universitet, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Københavns Universitet, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

 

Sponsorer: 15. Juni Fonden, Jægernes Naturfond, Eickemeyer, SKOV A/S.

 

International cooperation partners / sponsors: IDEXX - BioResearch.

 

Kontakt:

Navn: Dyrlæge Svend Erik Garbus

Tlf: + 45 42505011

Mail: seg@bios.au.dk